Smoluk-Sikorska, J. (2017). Distribution of Organic Food in Poland. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 17(4), 292–301. https://doi.org/10.22630/PRS.2017.17.4.105