Wiatrak, A. (2017). The Scope and Conditions of the European Union's Innovation Policy. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 17(4), 316–325. https://doi.org/10.22630/PRS.2017.17.4.107