Zaremba, Łukasz. (2017). Vegetables Price Volatility in Poland – Onion and Carrot Case. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 17(4), 339–345. https://doi.org/10.22630/PRS.2017.17.4.109