Bolarin, O., Ajiboye, D., & Komolafe, S. (2022). Adaptation Strategies of Small-Scale Farmers to Challenges of COVID-19 Pandemic in Osun State, Nigeria. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 22(1), 4–16. https://doi.org/10.22630/PRS.2022.22.1.1