Madugu, A. (2022). Mapping Linkages between Actors in Cattle Marketing Innovation System of Northeastern Nigeria. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 22(1), 17–27. https://doi.org/10.22630/PRS.2022.22.1.2