Skrzypczyk, M. (2022). Transmisja cen w łańcuchu marketingowym pieczywa i jej wybrane determinanty w krajach Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 22(1), 28–42. https://doi.org/10.22630/PRS.2022.22.1.3