Stańko, S., & Mikuła, A. (2022). Zmiany na rynku mięsa drobiowego na świecie i w Polsce w latach 2001-2019. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 22(1), 43–61. https://doi.org/10.22630/PRS.2022.22.1.4