Bożek, J. (2016). Klasyfikacja krajów Unii Europejskiej pod względem podobieństwa struktury agrarnej. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 16(1), 36–47. https://doi.org/10.22630/PRS.2016.16.1.3