Bórawski, P., & Bełdycka-Bórawska, A. (2016). Polski handel zagraniczny artykułami rolno-spożywczymi i jego prognoza. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 16(1), 48–59. https://doi.org/10.22630/PRS.2016.16.1.4