Kramarz, P. (2016). Uwarunkowania i ekonomiczne znaczenie produkcji ziarna kakaowca w krajach Afryki Zachodniej. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 16(1), 142–148. https://doi.org/10.22630/PRS.2016.16.1.12