Wicki, L., Galchynska, Y., Maciejczak, M., & Orlykovskyi, M. (2016). Rozwój biogospodarki opartej na wiedzy na Ukrainie – w kierunku systemu dyfuzji innowacji opartego o model poczwórnej helisy. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 16(1), 164–176. https://doi.org/10.22630/PRS.2016.16.1.14