Pasińska, D. (2016). Rynek wieprzowiny w ujęciu globalnym i krajowym. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 16(1), 187–198. https://doi.org/10.22630/PRS.2016.16.1.16