Pawlak, K., & Sapa, A. (2016). Potencjalne skutki utworzenia strefy wolnego handlu UE-MERCOSUR dla handlu rolno-żywnościowego UE. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 16(1), 199–210. https://doi.org/10.22630/PRS.2016.16.1.17