Cymanow, P. (2016). Znaczenie czynników determinujących decyzje powrotne migrantów zarobkowych pochodzących z obszarów wiejskich. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 16(2), 47–54. https://doi.org/10.22630/PRS.2016.16.2.26