Czyżewski, A., & Kryszak, Łukasz. (2016). Współzależności międzygałęziowe w sektorze rolnym w świetle modelu input-output a poziom finansowego wsparcia rolnictwa w wybranych krajach. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 16(2), 55–65. https://doi.org/10.22630/PRS.2016.16.2.27