Guzal-Dec, D. (2016). Europejska Polityka Sąsiedztwa – ewolucja i współczesne wyzwania wobec rozwoju euroregionów na zewnętrznych granicach UE (w Polsce). Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 16(3), 87–100. https://doi.org/10.22630/PRS.2016.16.3.65