Jaśkiewicz, J., & Parlińska, M. (2016). Gospodarka cyrkulacyjna w zakresie żywności – konieczność oraz zyski dla sektora i społeczeństwa. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 16(3), 121–129. https://doi.org/10.22630/PRS.2016.16.3.68