Kozioł-Kaczorek, D. (2016). Struktura obszarowa rolnictwa w Norwegii. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 16(3), 212–220. https://doi.org/10.22630/PRS.2016.16.3.76