Kułyk, P. (2016). Dysproporcje w wielkości finansowego wsparcia rolnictwa w wybranych krajach UE. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 16(3), 232–242. https://doi.org/10.22630/PRS.2016.16.3.78