Pawlak, K. (2016). Stan przemysłu spożywczego w Polsce na tle pozostałych krajów UE i USA. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 16(3), 313–324. https://doi.org/10.22630/PRS.2016.16.3.86