Kacperska, E. (2016). Foreign Direct Investment in World Economy. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 16(4), 155–168. https://doi.org/10.22630/PRS.2016.16.4.108