Kozioł-Kaczorek, D. (2016). The Livestock Production in Norway. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 16(4), 188–195. https://doi.org/10.22630/PRS.2016.16.4.111