Krzyżanowski, J. (2016). The Problems of Direct Support for Plant Production in the European Union and the United States. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 16(4), 196–204. https://doi.org/10.22630/PRS.2016.16.4.112