Laskowska, E., & Torgomyan, S. (2016). The Role of Government in the Housing Market. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 16(4), 205–212. https://doi.org/10.22630/PRS.2016.16.4.113