Parlińska, M., & Pomichowski, P. (2016). Evaluation of Human Capital in Selected EU Countries Using Cluster Analysis. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 16(4), 253–259. https://doi.org/10.22630/PRS.2016.16.4.118