Konarska, M., Popis, E., Przybysz, M., & Sakowska, A. (2015). Produkcja i spożycie mięsa drobiowego na świecie i w Polsce w latach 2000-2014. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 15(2), 96–105. https://doi.org/10.22630/PRS.2015.15.2.26