Kolpiński, J., Smagacz, J., & Stalenga, J. (2022). Wpływ możliwych zmian struktury i poziomu intensywności produkcji na produkcyjność roślin i siłę oddziaływań środowiskowych w perspektywie 2030 roku. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 22(2), 4–16. https://doi.org/10.22630/PRS.2022.22.2.5