Stańko, S., & Mikuła, A. (2022). Tendencje na rynku soi i rzepaku na świecie i w Polsce w latach 2001-2020. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 22(2), 30–56. https://doi.org/10.22630/PRS.2022.22.2.7