Tafida, A., Michael, A., & Nandagoyang, M. (2022). Analysis of Livelihood of Rural Irrigated Crop Farmers in Kano State, Nigeria. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 22(2), 57–64. https://doi.org/10.22630/PRS.2022.22.2.8