Bułkowska, M. (2022). Polski handel produktami rolno-spożywczymi z Chinami. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 22(3), 5–17. https://doi.org/10.22630/PRS.2022.22.3.9