Olech, I., & Wielechowski, M. (2022). The Possible Impacts of Financial Nudging in the Food Infant Industries: Beyond Meat Case Study. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 22(3), 33–42. https://doi.org/10.22630/PRS.2022.22.3.11