Zalewski, A. (2014). Analiza konkurencyjności polskiego eksportu nawozów azotowych. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 14(1), 141–147. https://doi.org/10.22630/PRS.2014.14.1.14