Borowska, A. (2014). Światowa sytuacja na rynku jabłek w latach 1961-2010. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 14(2), 7–20. https://doi.org/10.22630/PRS.2014.14.2.17