Krzyżanowski, J. (2014). Akty delegowane Unii Europejskiej w odniesieniu do Wspólnej Polityki Rolnej. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 14(2), 118–125. https://doi.org/10.22630/PRS.2014.14.2.27