Sieczko, A., & Sieczko, L. (2014). Wielowymiarowa analiza pozyskiwania środków finansowych w ramach działania 132 PROW 2007-2013 przez kraje członkowskie Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 14(2), 214–225. https://doi.org/10.22630/PRS.2014.14.2.36