Zalewski, A. (2014). Ceny nawozów mineralnych w krajach Europy Środkowej w latach 2007-2013. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 14(2), 258–268. https://doi.org/10.22630/PRS.2014.14.2.40