Kisielińska, J. (2014). Zmiany cen zbóż w krajach UE w latach 2000-2012. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 14(3), 85–97. https://doi.org/10.22630/PRS.2014.14.3.49