Kufel, J. (2014). Marże w przemyśle spożywczym krajów Unii Europejskiej a wahania koniunktury gospodarczej. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 14(3), 130–139. https://doi.org/10.22630/PRS.2014.14.3.53