Laskowska, E. (2014). Rynek gruntów rolnych w Polsce na tle rynku europejskiego. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 14(3), 140–149. https://doi.org/10.22630/PRS.2014.14.3.54