Ligenzowska, J. (2014). Rolnictwo ekologiczne na świecie. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 14(3), 150–157. https://doi.org/10.22630/PRS.2014.14.3.55