Wielewska, I. (2014). Rozwój OZE na obszarach wiejskich i ich wpływ na środowisko przyrodnicze w opinii doradców rolnych. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 14(3), 186–195. https://doi.org/10.22630/PRS.2014.14.3.59