Dibrova, A., Dibrova, L., Ryabchenko, O., & Zhemoyda, O. (2014). Ukrainian Prospects in the Space of European Agro-food Trade Based on Quantitative Economic Analysis. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 14(4), 57–71. https://doi.org/10.22630/PRS.2014.14.4.70