Jabłońska, L., Kowalczyk, D., & Olewnicki, D. (2014). Polish Foreign Trade in Ornamental Nursery Plants After the Accession to the EU. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 14(4), 72–82. https://doi.org/10.22630/PRS.2014.14.4.71