Kacperska, E. (2014). The Regional Variation of Foreign Direct Investment in Poland. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 14(4), 83–91. https://doi.org/10.22630/PRS.2014.14.4.72