Papaelias, T., Hyz, A., & Panagou, V. (2014). The Developments and Trends of the Agricultural Sector in Greece. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 14(4), 108–115. https://doi.org/10.22630/PRS.2014.14.4.75