Vashchyk, M., & Siudek, T. (2014). Ecological Development of Rural Areas in the European Union Member States in 2000-2012. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 14(4), 194–204. https://doi.org/10.22630/PRS.2014.14.4.85