Wrzesińska-Kowal, J., & Drabarczyk, K. (2014). Food Production in Poland, Compared to Selected European Union Member States. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 14(4), 205–214. https://doi.org/10.22630/PRS.2014.14.4.86