Borowska, A. (2022). Zmiany w produkcji i handlu zagranicznym miodem w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej i świata. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 22(4), 5–25. https://doi.org/10.22630/PRS.2022.22.4.13