Faber, A., & Jarosz, Z. (2023). Charakterystyka zrównoważenia rozwoju biogospodarki w Polsce - wymiar ekologiczny. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 23(1), 4–18. https://doi.org/10.22630/PRS.2023.23.1.1