Sobczak-Malitka, W., & Sobczak, E. (2023). Changes in the Vegetable Oil Market, with Particular Emphasis on Market Instability in Relation to the War in Ukraine. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 23(1), 46–57. https://doi.org/10.22630/PRS.2023.23.1.4